Pre velký záujem sme zaradili do výrobného programu nábytok z paliet.

Naša fyrma pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005. Zaoberáme sa piliárskou výrobou (porez guľatiny na objednávku,predaj reziva.) Ako ďalší výrobný program máme výrobu záhradného nábytku (altány,pergole,prístrešky, atď.) vrátane montáže u odberateľa. Okrem toho sa zaoberáme i výrobou paliet a debnení s možnosťou tepelnej úpravy podľa normy ISPM 15.

© Vyrpal SK,s.r.o.  2016  LT